Systém AER agent

Je komplexní softwarové řešení pro hodnocení kvality venkovních médií a plánování reklamních kampaní na těchto médiích.

Hodnocení kvality probíhá odděleně v několika hlediscích. S výsledky lze dále pracovat a s výhodou je kombinovat.

Kombinací těchto hodnot získáváme hodnoty jako EffektivityRating - ER, nebo AppealEffektivityRating - AER, který zohledňuje i motiv, nehodnotí tedy pouze bílou plochu jako veškeré ostatní metody.

Faktor Rating R: udává provoz v okolí za jednu běžnou/průměrnou denní hodinu (zohledňuje veškerý provoz ve všech dopravních tocích kolem, je měřen několikrát v různých časech a porovnáván se statistickými údaji o průběhu provozu v daném místě).

Faktor Effektivity E: jde o procentuelní vyjádření účinnosti umístění (pravděpodobná možnost kontaktu). Ideální plocha má 100% efektivitu. V efektivitě se zohledňují dílčí hlediska jako úhel nastavení, doba kontaktu, vzdálenost od vozovky, výška od roviny vozovky, zorný úhel, ovlivnění složitostí situace ovlivnění konkurenčními panely, zastínění, osvětlení, jiné objekty apod. Závislost efektivity na každém dílčím hledisku je dána funkčně stejně jako vzájemné závislosti dílčích hledisek. Tyto funkční závislosti jsou zpětně testovány přímo v terénu.

Faktor Appeal A: kretiva má velký vliv na úspěšnost kampaně, proto tento systém nabízí zohlednění kreativy při hodnocení konkrétních ploch. Díky koeficientu Appeal můžeme tedy vidět jak motiv mění kvalitu konkrétní plochy. Appeal se podobně jako efektivita skládá z dílčích hledisek, která lze objektivně hodnotit. Pro hodnocení lze použít i širších průzkumů.

Pokud máte zájem o bližší informace o tomto systému, prosím, kontaktujte naší společnost. Rádi Vám připravíme podrobnou prezentaci.